Jaar: 2019

Verzekeraar (Reaal) komt beloftes niet na om restschuld te helpen voorkomen [i] …. en KiFiD weigert een klacht hierover in behandeling te nemen! Consument dacht in 2017 van zijn “woekerpolis” af te zijn, door van het aanbod gebruik te maken zijn polis …

KIFID WEIGERT HYPOTHEEKAFLOSSING MOGELIJK TE MAKEN Read More »

Bij het door consumenten afsluiten van beleggingsverzekeringen komen er overeenkomsten van opdracht tot stand (als bedoeld in artikel 7:400 BW) tussen consumenten en financiële dienstverleners. Ofschoon dat ook geldt voor de productaanbieders, c.q. de verzekeraars, beperken wij ons hier tot …

Zienswijze m.b.t. misbruik door KiFiD van Publiekrechtelijke wet- en regelgeving in Civielrechtelijke uitspraken  Read More »

Het afgelopen jaar heb ik afgezien van het plaatsen van nieuwsberichten. Met die radiostilte ga ik nog even door. Inmiddels zijn onder druk van succesvolle KiFiD-uitspraken met een aantal grote verzekeraars voor alle door mij ondersteunde klachten “redelijke & billijke” …

Mijn slotakkoord Read More »