In afwachting van schadevergoeding zelf aan de slag

Het gaat nog wel even duren voordat er schadevergoedingen worden toegekend waaraan andere gedupeerden zich kunnen ophijsen (het wachten is op “zuivere rechtsoordelen” waarin toch ook rekening wordt gehouden met het feit dat de gemiddelde – niet met financiële en vermogensrechtelijke kwesties vertrouwde – consument niet in staat was en is op eigen kracht een compleet en realistisch beeld te krijgen van de uitwerking van complexe overeenkomsten waarin financiering, beleggen en verzekeren wordt gecombineerd).

Uitzonderingen daargelaten bieden de zogenaamde “hersteladviezen” geen soelaas om in de tussentijd uit de penarie te komen. Belangrijkste oorzaak – naast het enorme (begrijpelijke en vaak terechte) wantrouwen tegen gevestigde partijen – is het feit dat die hersteladviezen slechts “gratis” zijn binnen zeer smalle marges: marginale verbeteringen binnen bestaande product, overstappen naar een ander net zo beroerd presterend product bij dezelfde aanbieder of “afkopen” en elders je heil zoeken. Een deugdelijk integraal financieel plan voor alle met elkaar samenhangende financieringsproblemen en het volledig uitvoeren van de daarop gebaseerde maatregelen, ongeacht de aanbieder gaat in de papieren lopen (prijzen van 5.000 – 10.000 EUR advieskosten zijn geen uitzondering, waartoe eerst een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met een adviseur moet worden gesloten, in feit een blanco check up front op basis van nog op niets gebaseerd “vertrouwen”).

De AFM heeft vooralsnog niet op grote schaal onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het bieden van een oplossing aan en activeren van consumenten met een beleggingsverzekering, maar houdt hierop risicogestuurd toezicht. Naar aanleiding van signalen dat verzekeraars en adviseurs zich niet aan de regels houden, heeft de AFM actie ondernomen en zal dit blijven doen.” “De AFM raadt consumenten aan niet in zee te gaan met een adviseur voordat precies duidelijk is wat de kosten zijn van een advies en welke dienst hij hiervoor levert. De Consumentenbond heeft hier naar aanleiding van klachten van leden ook al voor gewaarschuwd.

Pas op voor provisiejagers

Wat is jouw ervaring met een adviseur? Deel het met de AFM ”

Zelfredzaamheid is de enige uitweg. Waarbij nimmer wordt afgegaan op één informatiebron of  één offerte en altijd een “second opinion” wordt gevraagd.

Begin met een deugdelijk plan (de eigen financiële situatie in kaart, nu en later, financiële doelen en verplichtingen, nu en later). En maak je de keuzes en afwegingen eigen die bij alternatieve vormen van vermogensvorming horen. Hier maar één referentie-artikel. Zoek zelf verder.

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".