Auteur: Martin van Rossum
Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".

Zienswijze m.b.t. misbruik door KiFiD van Publiekrechtelijke wet- en regelgeving in Civielrechtelijke uitspraken 

Bij het door consumenten afsluiten van beleggingsverzekeringen komen er overeenkomsten van opdracht tot stand (als bedoeld in artikel 7:400 BW) tussen consumenten en financiële dienstverleners. Ofschoon dat ook geldt voor de productaanbieders, c.q. de verzekeraars, beperken wij ons hier tot

Mijn slotakkoord

Het afgelopen jaar heb ik afgezien van het plaatsen van nieuwsberichten. Met die radiostilte ga ik nog even door. Inmiddels zijn onder druk van succesvolle KiFiD-uitspraken met een aantal grote verzekeraars voor alle door mij ondersteunde klachten “redelijke & billijke”

Bigotte rechtsopvatting Commissie van Beroep over fondsbeheerskosten

In de vandaag gepubliceerde uitspraak CB-2018-010 bereikt het al eerder gesignaleerde gezwabber een bigot hoogtepunt: beleggen is geen essentieel kenmerk van een beleggingsverzekering. “Dus” hoeft een verzekeraar Consument niet te informeren over beleggingskosten en hoeft er ook geen wilsovereenstemming te

Zwabberende rechtsopvatting van Commissie van Beroep over fondsbeheerskosten

Rechtsopvatting van Commissie over fondsbeheerskosten Samenvatting De Commissie van Beroep blijkt in uitspraak CB-2017-043 (ASR inzake Waerdye beleggingsverzekering) met betrekking tot het onderwerp “fondsbeheerskosten” te zijn vervallen in oude fouten. Bij beleggingsverzekeringen afgesloten voor 1 oktober 1998, resp. zijn ingegaan

Kifid-uitspraken baanbrekender dan in media opgepikt

Kifid heeft de drie recente uitspraken zorgvuldig publicitair begeleid. Dat begon al met de vooraankondiging op 2 november aan Belanghebbenden: “De Commissie van Beroep doet op 6 november 2017 in bovengenoemde zaken tegelijkertijd uitspraak. Vanwege de betrokkenheid van beursgenoteerde verzekeraars

De nieuwe blunder van de Commissie van Beroep Kifid

Deze week zijn drie Kifid-uitspraken in hoger beroep  gepubliceerd, alle woekerprofi-zaken. Op 8 uitspraken wordt nog gewacht. Zie het persbericht van Kifid en de media-aandacht die dat heeft gekregen. De links naar de betreffende uitspraken staan hier: 2017-035, 2017-036 , 2017-037. Deze

Commissie van Beroep Kifid erkent blunder

Deze week zijn drie Kifid-uitspraken in hoger beroep  gepubliceerd, alle woekerprofi-zaken. Op 8 uitspraken wordt nog gewacht. Zie het persbericht van Kifid en de media-aandacht die dat heeft gekregen. De links naar de betreffende uitspraken staan hier: 2017-035, 2017-036 , 2017-037. Deze

Geschillencommissie in de fout

KiFiD meent de publiciteit te moeten zoeken met een voorlopige uitspraak, die bovendien nog eens getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. In vigerende jurisprudentie is vastgelegd (meerdere arresten van de Hoge Raad, o.a. BH2815) dat op Consument een onderzoeksplicht rust en

Eindelijk een deugdelijk adviesloket voor herstel?

Het Verbond van Verzekeraars opent vandaag een digitaal ‘adviesloket beleggingsverzekeringen’ waar consumenten kosteloos advies kunnen krijgen over de mogelijkheden om hun beleggingsverzekeringen aan te passen. Amweb is kritisch. Het Verbond kwam een jaar geleden al met het plan voor een gratis

KiFiD verschuift uitspraak woekerpolissen naar Commissie van Beroep

Eerder schreef ik al dat de Geschillencommissie van KiFiD niet van plan was zich aan de instructies van de Hoge Raad te houden. In de meest recente (nog niet gepubliceerde) uitspraak wordt deze lijn doorgetrokken. In zaken waarin woekerprofi optreedt

Top