Categorie: Woekerpolissen

Verzekeraar (Reaal) komt beloftes niet na om restschuld te helpen voorkomen [i] …. en KiFiD weigert een klacht hierover in behandeling te nemen! Consument dacht in 2017 van zijn “woekerpolis” af te zijn, door van het aanbod gebruik te maken zijn polis …

KIFID WEIGERT HYPOTHEEKAFLOSSING MOGELIJK TE MAKEN Read More »

Bij het door consumenten afsluiten van beleggingsverzekeringen komen er overeenkomsten van opdracht tot stand (als bedoeld in artikel 7:400 BW) tussen consumenten en financiële dienstverleners. Ofschoon dat ook geldt voor de productaanbieders, c.q. de verzekeraars, beperken wij ons hier tot …

Zienswijze m.b.t. misbruik door KiFiD van Publiekrechtelijke wet- en regelgeving in Civielrechtelijke uitspraken  Read More »

Het afgelopen jaar heb ik afgezien van het plaatsen van nieuwsberichten. Met die radiostilte ga ik nog even door. Inmiddels zijn onder druk van succesvolle KiFiD-uitspraken met een aantal grote verzekeraars voor alle door mij ondersteunde klachten “redelijke & billijke” …

Mijn slotakkoord Read More »

In de vandaag gepubliceerde uitspraak CB-2018-010 bereikt het al eerder gesignaleerde gezwabber een bigot hoogtepunt: beleggen is geen essentieel kenmerk van een beleggingsverzekering. “Dus” hoeft een verzekeraar Consument niet te informeren over beleggingskosten en hoeft er ook geen wilsovereenstemming te …

Bigotte rechtsopvatting Commissie van Beroep over fondsbeheerskosten Read More »

Rechtsopvatting van Commissie over fondsbeheerskosten Samenvatting De Commissie van Beroep blijkt in uitspraak CB-2017-043 (ASR inzake Waerdye beleggingsverzekering) met betrekking tot het onderwerp “fondsbeheerskosten” te zijn vervallen in oude fouten. Bij beleggingsverzekeringen afgesloten voor 1 oktober 1998, resp. zijn ingegaan …

Zwabberende rechtsopvatting van Commissie van Beroep over fondsbeheerskosten Read More »

Kifid heeft de drie recente uitspraken zorgvuldig publicitair begeleid. Dat begon al met de vooraankondiging op 2 november aan Belanghebbenden: “De Commissie van Beroep doet op 6 november 2017 in bovengenoemde zaken tegelijkertijd uitspraak. Vanwege de betrokkenheid van beursgenoteerde verzekeraars …

Kifid-uitspraken baanbrekender dan in media opgepikt Read More »

Deze week zijn drie Kifid-uitspraken in hoger beroep  gepubliceerd, alle woekerprofi-zaken. Op 8 uitspraken wordt nog gewacht. Zie het persbericht van Kifid en de media-aandacht die dat heeft gekregen. De links naar de betreffende uitspraken staan hier: 2017-035, 2017-036 , 2017-037. Deze …

De nieuwe blunder van de Commissie van Beroep Kifid Read More »

Deze week zijn drie Kifid-uitspraken in hoger beroep  gepubliceerd, alle woekerprofi-zaken. Op 8 uitspraken wordt nog gewacht. Zie het persbericht van Kifid en de media-aandacht die dat heeft gekregen. De links naar de betreffende uitspraken staan hier: 2017-035, 2017-036 , 2017-037. Deze …

Commissie van Beroep Kifid erkent blunder Read More »

KiFiD meent de publiciteit te moeten zoeken met een voorlopige uitspraak, die bovendien nog eens getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. In vigerende jurisprudentie is vastgelegd (meerdere arresten van de Hoge Raad, o.a. BH2815) dat op Consument een onderzoeksplicht rust en …

Geschillencommissie in de fout Read More »

Het Verbond van Verzekeraars opent vandaag een digitaal ‘adviesloket beleggingsverzekeringen’ waar consumenten kosteloos advies kunnen krijgen over de mogelijkheden om hun beleggingsverzekeringen aan te passen. Amweb is kritisch. Het Verbond kwam een jaar geleden al met het plan voor een gratis …

Eindelijk een deugdelijk adviesloket voor herstel? Read More »