Europees Hof van Justitie doet 29 april a.s. uitspraak

De media waren er als de kippen bij: Nu.nl

De uitspraak zal overigens niet alleen voor Nationale Nederlanden polissen van belang zijn, maar voor alle lopende klachten over ‘woekerpolissen’.

Naar verwachting zal worden bevestigd dat verzekeraars een mededelingsplicht hebben en hadden, ook in het verleden, om duidelijke en nauwkeurige, dus volledige en exacte pre-informatie te verstrekken over de werking van de beleggingsverzekering.

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".