Woekerpolissen

De toenmalige Ombudsman heeft een lijst gepubliceerd. Alle “beleggingsverzekeringen” die op die lijst voorkomen zijn in beginsel een “woekerpolis”.

Om een succesvolle klacht in te dienen, die tot een schadeloosstelling leidt, dient wel sprake te zijn van een of meer van de volgende kenmerken:

  1. een, zoals dat heet, “disproportionele” kosten- en/of risicopremiestructuur (hoge verborgen kosten, zoals hoge “eerste” kosten, hoge betaalde provisie, etc.)
  2. een hoge vaste overlijdensrisicodekking bij een looptijd van 15 jaar of meer (waardoor er een hefboom-/inteereffect optreedt, met andere woorden de poliswaarde achteruit holt, doordat steeds meer fondsparticipaties verkocht worden – aan de waarde onttrokken worden – om de exploderende risicopremie te betalen)
  3. geparticipeerd wordt in een slecht presterend beleggingsfonds met hoge vaste kosten en een hoog risicoprofiel, terwijl nimmer een deugdelijk beleggingsadvies is verstrekt door een daartoe bevoegde adviseur

Laat je niet van de wijs brengen door de mededeling dat de “groene” bolletjes aangeven dat de Aanbeveling van de Ombudsman wordt gevolgd. Ten eerste maakt dat de polis niet minder een woekerpolis en in de tweede plaats zijn die zogenaamde compensatie- of tegemoetkomingsregelingen die op die Aanbeveling zijn gebaseerd zelf ook weer een lachertje. Die regelingen zijn al in een zeer vroeg stadium in de Tros Radar uitzendingen gekraakt.

En als de looptijd van de polis nog niet is verstreken:

Verwacht hier – zonder onafhankelijk en professioneel advies – geen wonderen van, maar blijf niet zomaar aan je polis vasthouden en overweeg op zijn minst de alternatieven (schadebeperking en/of overstappen): https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggingsverzekering

Top