Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht: 1)      Artikel 31, lid 3, van richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (derde …

Europees Hof van Justitie stelt Consument in het gelijk Lees meer »

WOEKERPOLISSEN: DIJSSELBLOEM HOUDT LIJN VAST Minister Dijsselbloem van Financiën gaat niet in op het pleidooi van de Consumentenbond voor een commissie voor aanvullende collectieve compensatieregelingen. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg woensdag in de Tweede Kamer over woekerpolissen. Dijsselbloem houdt …

Tweede Kamer voert de druk op minister Dijsselbloem van Financiën op Lees meer »