Merkies constateert in zijn motie dat de problemen rondom beleggingsverzekeringen al bijna tien jaar in volle omvang bekend zijn en constateert dat de problemen rondom compensaties blijven voortduren. Omdat dit voor zowel verzekerden als verzekeraars nadelig is, verzoekt hij de …

Kamermoties – Merkies pleit voor gestructureerd overleg tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten Lees meer »