In 2009 heeft de Hoge Raad instructies gegeven hoe door rechtsprekende instanties moet worden omgegaan met het toekennen van schadeloosstelling aan gedupeerden van complexe financiële producten. Het mochten alleen geen instructies heten, maar een handreiking. “Niettemin zal de Hoge Raad (……) met …

KiFiD houdt zich niet aan ‘handreiking’ van Hoge Raad Lees meer »