Bijlage KiFiD weigert hypotheekaflossing mogelijk te maken