AEGON treft tweede schikking na KiFiD-hoorzitting

AEGON heeft ook in tweede zaak, na de mondelinge behandeling door de Geschillencommissie KiFiD in november vorig jaar, het initiatief voor een schikking genomen. Consument krijgt een bedrag van 6.000 EUR als schadeloosstelling vergoed (plus een vergoeding voor mijn advieskosten), bovenop zijn in 2009 uitgekeerde afkoopwaarde van 3.600 EUR. Alles afwegende heeft consument ingestemd met het aanbod. Consument kwam eerder niet in aanmerking voor een vergoeding uit hoofde van de “compensatieregeling”.

Ook in dit geval was duidelijk dat AEGON zijn pre-contractuele mededelingsplicht uit hoofde van artikel 6:228 BW had geschonden en bovendien de PensioenBeurs had verkocht als een SpaarBeurs. Daardoor had AEGON consument niet in de gelegenheid gesteld een geïnformeerde beslissing te nemen over een verzekering die het beste bij zijn behoeften past.

Naar Europees recht dient consument in de pre-contractuele fase duidelijke en nauwkeurige informatie te ontvangen over de wezenlijke kenmerken van de hem aangeboden producten en dient deze informatie exact te zijn, waarbij consument niet hoeft te twijfelen aan de juistheid van de hem verstrekte informatie.

In potjeslatijn komt dat er op neer dat het ‘formularium’ van de beleggingsverzekering voor consument exact kenbaar moet zijn geweest uit de verstrekte contractdocumentatie.

Indien dit ‘formularium’ onvolledig, onnauwkeurig en/of niet exact juist is vermeld, is er zelfs in de ogen van ex-AEGON topman Streppel (‘geen gezeik, iedereen rijk’) sprake geweest van ‘mis-selling‘.

Gedupeerden met een vergelijkbaar product kunnen zich dus nog steeds melden voor schade-afhandeling.


 

Definitie AFM van ‘formularium’: “Het formularium: een (actuariële) specificatie van de aan het tarief (of de tarieven) ten grondslagliggende rekenregels.” Net zoals de AFM in haar Feitenonderzoek 2008 moet daarnaast beschikt worden over over een Producthandboek (of ten minste een productbeschrijving waarin de sterftegrondslagen, kosten en mutatiemogelijkheden beschreven zijn) en Beleggingsfondsgegevens (totale fondskosten) om een productaanbod na te kunnen rekenen.

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".