Hieronder volgt wat uitleg. Waar het om draait is de vraag wat de verzekeringsadviseur eind jaren ’90 moest en kon begrijpen van het “algoritme” waarmee de overlijdensrisicopremie werd berekend en als een ingebakken “opvreter” de belegde poliswaarde uitholde. En zelfs …

Voltallige Commissie van Beroep “gewraakt” wegens gebrek aan deskundigheid Lees meer »

Bij het door consumenten afsluiten van beleggingsverzekeringen komen er overeenkomsten van opdracht tot stand (als bedoeld in artikel 7:400 BW) tussen consumenten en financiële dienstverleners. Ofschoon dat ook geldt voor de productaanbieders, c.q. de verzekeraars, beperken wij ons hier tot …

Zienswijze m.b.t. misbruik door KiFiD van Publiekrechtelijke wet- en regelgeving in Civielrechtelijke uitspraken  Lees meer »

In de vandaag gepubliceerde uitspraak CB-2018-010 bereikt het al eerder gesignaleerde gezwabber een bigot hoogtepunt: beleggen is geen essentieel kenmerk van een beleggingsverzekering. “Dus” hoeft een verzekeraar Consument niet te informeren over beleggingskosten en hoeft er ook geen wilsovereenstemming te …

Bigotte rechtsopvatting Commissie van Beroep over fondsbeheerskosten Lees meer »

Rechtsopvatting van Commissie over fondsbeheerskosten Samenvatting De Commissie van Beroep blijkt in uitspraak CB-2017-043 (ASR inzake Waerdye beleggingsverzekering) met betrekking tot het onderwerp “fondsbeheerskosten” te zijn vervallen in oude fouten. Bij beleggingsverzekeringen afgesloten voor 1 oktober 1998, resp. zijn ingegaan …

Zwabberende rechtsopvatting van Commissie van Beroep over fondsbeheerskosten Lees meer »

Kifid heeft de drie recente uitspraken zorgvuldig publicitair begeleid. Dat begon al met de vooraankondiging op 2 november aan Belanghebbenden: “De Commissie van Beroep doet op 6 november 2017 in bovengenoemde zaken tegelijkertijd uitspraak. Vanwege de betrokkenheid van beursgenoteerde verzekeraars …

Kifid-uitspraken baanbrekender dan in media opgepikt Lees meer »