Woekerpolis.nl claimt winst in zaak tegen NN: ’Zicht op compensatie’

© ANP/HH

Het gerechtshof Den Haag heeft voor woekerpolisgedupeerden een positieve uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden. De verzekeraar heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. De uitspraak betekent na 10 jaar procederen een grote overwinning voor de Vereniging Woekerpolis.nl en alle gedupeerde consumenten.   

Hoe zat het ook alweer?
In de afgelopen decennia verkocht Nationale-Nederlanden circa 700.000 beleggingsverzekeringen, beter bekend onder de naam woekerpolissen. Deze verzekeringen leveren veel minder op dan was voorgehouden. De Vereniging Woekerpolis.nl daagde Nationale-Nederlanden daarom in 2013 voor de rechter.

De uitspraak
Het gerechtshof heeft bepaald dat het artikel in de polisvoorwaarden waarmee Nationale Nederlanden kosten inhield, als oneerlijk is. Dit betekent dat er geen geldige reden is om de eerste kosten, afsluit- en doorlopende provisie, incassokosten, administratiekosten en beheerkosten in te houden.

Wat betreft de premie voor de overlijdensrisicodekking is het artikel niet vernietigd, maar het hof heeft vastgesteld dat de premiehoogte niet was afgesproken. Ook heeft Nationale Nederlanden nagelaten klanten te waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect, wat ze wel hadden moeten doen. Voor het verwijt dat Nationale Nederlanden mogelijk onnodige transacties uitvoerde om extra kosten in rekening te brengen (churning), heeft het hof de verzekeraar toestemming gegeven om tegenbewijs te leveren. Het hof heeft hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl: ”Dit is een geweldige uitspraak voor onze leden en vormt de doorbraak waar we al jaren op wachten. Het is duidelijk dat Nationale-Nederlanden klanten had moeten waarschuwen voor de risico’s van hun producten. En met name voor de hoge kosten die op dit soort producten werden ingehouden. Gedupeerden hebben nu eindelijk zicht op de compensatie waar ze recht op hebben.” 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".