Durft KiFiD zich duidelijk uit te spreken over de adviesaansprakelijkheid van tussenpersonen?

Of laat de Commissie van Beroep – bij zelfverklaard gebrek aan deskundigheid over beleggingsverzekeringen van het type “universal life” – het over aan de rechter om hen een tik op de vingers te geven?

Consument had in dit geval eerst een klacht tegen de verzekeraar ingediend (terug te vinden onder nummer Uitspraak 2018-010), maar de Commissie oordeelde toen dat de hoogte van de overlijdensrisicodekking een zaak was tussen Consument en tussenpersoon, waardoor Verzekeraar geen schuld zou treffen voor de daardoor uit de hand gelopen risicopremie. Maar in Uitspraak 2021-044 ontweek de Commissie de voor de hand liggende conclusie door te overwegen dat die hoge vaste dekkingen nu eenmaal “gebruikelijk” en “begrijpelijk” waren. Maar dat was de klachtgrond helemaal niet! De klachtgrond is dat die hoge vaste dekking verpakt werd in het universal life algoritme en dat ook de tussenpersoon daarvoor had moeten waarschuwen. En als hij dat in 1998-1999 allemaal nog niet doorhad – ondanks de waarschuwende artikel in het vaktijdschrift Amweb uit 1995 (de bekende broeders Valkenburg), dan had de tussenpersoon net als Graafsma in 2005/2006 deed: zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, consumenten met terugwerkende kracht schadeloos stellen en zijn bedrijfsschade op de verzekeraar (Nationale Nederlanden) verhalen. Zie video met het hele relaas van de zitting van maandag 4 april 2022.

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".