Tweede Kamer voert de druk op minister Dijsselbloem van Financiën op

WOEKERPOLISSEN: DIJSSELBLOEM HOUDT LIJN VAST

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat niet in op het pleidooi van de Consumentenbond voor een commissie voor aanvullende collectieve compensatieregelingen. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg woensdag in de Tweede Kamer over woekerpolissen. Dijsselbloem houdt vast aan zijn lijn. Toch constateert de Stichting Geldbelangen dat de druk vanuit de Kamer is opgevoerd.

15 april 2015

 Minister Dijsselbloem stelt dat een commissie alleen werkt als alle verzekeraars en gedupeerden zich van tevoren committeren aan de uitkomst. De Consumentenbond vindt het “onnodig en niet eerlijk om zo’n eis van tevoren te stellen. De minister stelt tevens dat zo’n commissie nooit iedereen tevreden kan stellen en gedupeerden er niet van weerhoudt door te procederen. Dat ontslaat de overheid volgens de Consumentenbond niet van de plicht om een initiatief te nemen. Nieuwe aanvullende compensatieregelingen kunnen mogelijk wel een groot aantal consumenten tevreden stellen. Door niets te doen blijft de minister rugdekking bieden aan verzekeraars om de huidige verdeel en heers tactiek, die consumenten dwingt om individueel hun gelijk te halen, voort te zetten.”

De bond meent dat het nu aan de Tweede Kamer is om de minister  te bewegen tot instellen van een commissie. Het overleg wordt binnenkort vervolgd.

De Stichting Geldbelangen is blij dat de Tweede Kamer de druk op minister Dijsselbloem van Financiën opvoert om tot betere en meer maatregelen te komen in het voordeel van de consument in de woekerpolisaffaire. Voorzitter Rob Goedhart: “Het debat van vandaag krijgt een vervolg in een plenair debat. In zo’n plenair debat kunnen de Kamerleden met moties de minister tot meer actie dwingen. Dat bleek ook wel nodig. De Kamerleden spraken het Algemeen Overleg vandaag vrijwel unaniem hun ongenoegen uit over het feit dat de woekerpolisaffaire maar voortsleept. De minister was het met de Kamerleden eens dat verzekeraars en tussenpersonen harder aangepakt zullen moeten gaan worden als zij hun klanten niet helpen met ‘hersteladviezen’. Maar daarmee zijn de foute compensaties (op grond van de Wabeke-aanbeveling) én effecten van nog steeds te hoge premies voor overlijdensrisico binnen de bestaande verzekeringen niet opgelost. De Kamer wil dat de minister daarin meer de regie neemt, maar dat zag de minister (nog) niet zitten. Met name Arnold Merkies (SP) – initiatiefnemer van het debat van woensdag – nam daar geen genoegen mee en wil een vervolg in een plenair debat. Geldbelangen heeft de Kamer voorafgaande aan het debat van vandaag voorzien van de nodige informatie. En zal dat ook gaan doen in de richting van het plenaire debat. Dat het debat vandaag er kwam is mede het gevolg van de actie van René Graafsma, Vereniging Woekerpolis.nl en Geldbelangen in november 2014. De Kamer leek af te steven op een schriftelijk onder-onsje met de minister over de woekerpolisaffaire. In november hebben Graafsma, Vereniging Woekerpolis en Geldbelangen in een bijeenkomst in Nieuwspoort de politiek voorzien van informatie van consumentenkant. Dit om tegenwicht te bieden tegen de sterke lobby van de kant van verzekeraars.”

Bron: VVP

Woekerprofi was een van de sprekers op de bijeenkomst in Nieuwspoort.

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".