ABN AMRO gaat in hoger beroep tegen bindende toewijzing klacht Meegroeiverzekering

De Geschillencommissie heeft eind maart een paar uitspraken gedaan, waaronder een zaak tegen ABN AMRO waarin ik optrad als ADR-expert. Ook voor die uitspraak geldt nog steeds wat ik al op 11 februari schreef: dat de Geschillencommissie zich niet houdt aan de instructies van de Hoge Raad. Toch kwam de Commissie tot een (gedeeltelijke) toekenning van een schadevergoeding (geschat op ca. 8.000 EUR, nog steeds een veelvoud van de vergoeding op grond van de malafide gebleken zogenaamde “compensatieregeling“).

Toch heeft ABN AMRO de bindende uitspraak om de poliswaarde binnen 4 weken na de uitspraak her te berekenen niet uitgevoerd en hoger beroep aangetekend, omdat zij “zich niet kan vinden in deze uitkomst en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen”. Dat appel wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Sterker nog, het moet wel heel vreemd lopen als de Commissie van Beroep niet meer respect voor de instructies van de Hoge Raad opbrengt en de toe te kennen schadevergoeding nog eens verdubbeld.

PS Voor de goede orde merk ik op niet betrokken te zijn bij de andere uitspraken van dezelfde datum. De uitspraak 2016-121 (Vlieg Advies) is weer zo’n typisch voorbeeld van door de Commissie van de wal in de sloot helpen, als de klachtgronden niet goed zijn geformuleerd. Hoger Beroep zou kansrijk zijn, indien de appelgrens hard gemaakt kan worden (blijkt niet uit de ingestelde vordering). De uitspraak 2016-122 (AEGON) is helaas een typisch voorbeeld dat de Geschillencommissie volkomen de weg kwijt is. Er wordt doodleuk overwogen dat het in 1993 niet verplicht was om in de precontractuele fase de nominale hoogte van de kosten te vermelden en dat deze nominale hoogte ook niet nodig was om de essentiële kenmerken van het product te begrijpen. En dat in de omstandigheid dat de Commissie zelf erkent dat die kosten een disproportioneel karakter hadden. De vordering voldoet niet aan de appelgrens, dus hoger beroep is niet mogelijk. De Geschillencommissie moet ophouden met het doen van uitspraken in dergelijke zaken, zolang niet de Commissie van Beroep de gelegenheid heeft gekregen de oren van de Geschillencommissie te wassen en hen onder de neus te wrijven voortaan de instructies van de Hoge Raad in acht te nemen.

Alle gedupeerden doen er goed aan met een echte expert, zoals woekerprofi, in zee te gaan, voordat zij zich in het hol van KiFiD wagen.

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".