Klachten tegen Reaal bij AFM ingediend

Reaal blijkt deze maand lukraak brieven te versturen aan polishouders van het BelegSpaarplan met de mededeling dat men er kennelijk voor gekozen heeft niets aan de polis te wijzigen en dat Reaal zich van de plicht ontslagen acht nog energie in de reactivering van de klant te stoppen (vergezeld van een intimiderend ultimatum). Dat is uiteraard in strijd met de AFM-richtlijn over verplichte nazorg. Een Reaal moet zich daarvoor al verantwoorden bij de Tuchtraad. Maar bovendien blijken die brieven ook gestuurd te zijn aan consumenten die al maandenlang pogingen doen hun polis met een deugdelijk hersteladvies aan te passen, maar door Reaal en de tussenpersoon van het kastje naar de muur gestuurd worden met onvolledige, tegenstrijdige en ondeugdelijke informatie over welke aanpassing nu wel en niet mogelijk is. AFM is verzocht deze schunnige praktijken onmiddellijk een halt toe te roepen en dat lukraak versturen van ultimatums bij de Tuchtraad-zaak te betrekken. AFM communiceert echter niet met de klagers over wat zij met de klachten doet, behoudens een ontvangstbevestiging. Tijd voor kamervragen, in de aanloop naar behandeling van het volgende AFM-rapport (na het zomerreces).

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".