Claimclubs en Follow the Money

Gelukkig heeft FTM mij niet om input gevraagd, hoewel ik toch in mijn “eentje” (d.w.z. natuurlijk met een vriendennetwerk op de achtergrond) ruim eenderde van de hele KiFiD capaciteit aan woekerpolissen voor mijn rekening neem. Opgebouwd sinds 2012.

Mijn ‘kostenmodel’ wordt dan ook mede gedreven door het maatschappelijk belang. Deelnemers betalen eenmalig 82,50 EUR registratiekosten en daarna een vast bedrag indien hun zaak gewonnen wordt resp. een schikking wordt getroffen van maximaal 5.000 EUR, maar nooit meer dan 50% van de toegekende schadevergoeding bij kleine schikkingen of toekenningen. Het uitzicht op resultaat dient dan ook minstens 5.000 EUR te zijn (met dus voor mij als ondergrens 2.500 EUR vergoeding) anders wegen de proceskosten niet op tegen de vergoeding.

 

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".