Allianz erkent dat hersteladvisering totaal nutteloos is

In de slagschaduw van de grote woekerpolis-dossiers waarover KiFiD in het najaar uitspraken gaat doen, is uw woekerprofi nog druk bezig geweest wat gedupeerden te helpen bij hun hersteladviestraject. Zoals bekend schuiven verzekeraars en zich noemende adviseurs in dat kader allerlei triefel over tafel. Maar de directie van Allianz heeft mij nu zelfs schriftelijk laten weten dat hersteladvisering een regelrechte ‘farce’ is: alle in het kader van herstel aangeboden alternatieven onder de bombastische titel “Productkaart Allianz Beleggingsverzekering Kwetsbare klant” blijken even hoge verzekeringstechnische en beleggingstechnische kosten te kennen als in huidige polis. Wat heet – behoudens een garantiefondsje of een spaardepositootje – heb je gewoon keuze uit dezelfde beleggingsfondsen met dezelfde hoge TER van meer dan 1,1%! En waar andere verzekeraars er nog wel eens in slagen de verzekeringskosten laag te houden is dat bij Allianz niet het geval (behoudens het gebruik van een modernere sterftetafel, maar daarmee behoort hun losse overlijdensrisicodekking nog niet altijd tot de goedkoopste, tenzij je een HBO-diploma bezit). Ook van index-beleggen hebben ze geen verstand: ze blijven transactiekosten verstoken in obscure eigen fondsen om een fictieve index te volgen, maar slagen er nimmer in die substantieel te verslaan. De eis wordt nu het beschikbaar stellen van 1.500 EUR, zodat een wel deugdelijk hersteladvies kan worden opgesteld, zodat het alternatief (buiten Allianz) dat het meeste economische nut heeft, in beeld komt. AFMMMMM kunnen deze vuilniszakken ooook meeeee !

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".