Kamervragen Omtzigt

Dankzij de goede bronnen van René Graafsma heeft Omtzigt een serie zinnige vragen kunnen stellen.

Nu nog de support van de hele Vaste Kamercommissie Financiën.

WOEKERPOLISAFFAIRE TERUG OP POLITIEKE AGENDA

De Tweede-Kamerleden van het CDA Omtzigt (foto) en Ronnes zetten de woekerpolisaffaire versneld terug op de politieke agenda met vragen aan minister Dijsselbloem.


14 september 2015

De vragen:
– Bent u ervan op de hoogte dat op 24 november 2011 de minister van Financiën aan de Kamer schreef dat verzekeringmaatschappijen uiterlijk in 2012 het ‘best of class’ flankerend beleid zouden toepassen op alle polishouders?

– Kunt u aangeven wanneer de verzekeringsmaatschappijen dit zullen toepassen op alle polishouders? Kunt u dit per verzekeraar aangeven?

– Herinnert u zich de toezegging : ‘Bij de benoeming van de Ombudsman kan bovendien sprake zijn van raadpleging van uw Kamer’?

– Op welke wijze zal sprake zijn van raadpleging van de Tweede Kamer bij de benoeming van de nieuwe Ombudsman Financiële Dienstverlening?

– Is er sinds 2011 een schatting gemaakt van het totale schadebedrag, namelijk het verschil tussen de geschapen verwachtingen en de werkelijk verwachte uitkomsten, zowel op macroniveau als per verzekeraar? Kunt u die schattingen delen met de Kamer?

–  Dient de Total Expense Ratio (TER) van een beleggingsverzekering te allen tijde opgenomen te worden in de kostenrapportages, of mag een verzekeraar de TER buiten de kostenopgaven en berekeningen houden die aan de polishouders gerapporteerd worden?
– Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de beloning van 240 miljoen voor de top van Nationale Nederlanden in 2014 en heeft u daarmee ingestemd?

– Worden dergelijke beloningen meegenomen binnen de TER indien daarover gerapporteerd moet worden aan de polishouders?

– Indien de Wabeke-norm (die eigenlijk een aanbeveling is) wordt toegepast, moet dan de TER opgenomen worden in de kostenrapportage?

– Welke boete krijgt een verzekeraar die de TER niet opneemt in zijn kostenrapportage?

– Heeft u inzicht in het aantal schikkingen dat verzekeraars buiten het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) en buiten de rechter om gesloten hebben over woekerpolissen? Over hoeveel polissen gaat het hier?
– Wat vindt u ervan dat verzekeraars bij een dreigende negatieve uitspraak snel een schikking aanbieden en daarmee frustreren dat er jurisprudentie ontstaat?

 

 

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".