Kritiek op KiFiD in media is terecht

Mede naar aanleiding van de Kassa-uitzending van afgelopen weekende ontspint zich in divere media een vinnige discussie over het vertrouwen dat consumenten nog in onafhankelijke  klachtafhandeling door KiFiD kunnen hebben.

Een van de de aardigste discussies speelde zich af achter de stelling van de dag (niet meer zichtbaar op VVPonline):

Kifid is ongeloofwaardig geworden; hef het instituut op

Hieronder mijn commentaar.

Totale herstructurering van een Klachteninstituut dat wel voldoet aan de Europese ADR-richtlijn is geboden. ADR staat voor Alternative Dispute Resolution, het alternatief dus voor rechtbank.

Vooral in de Ombudsfase dient er door Tweede Kamer een echte Ombudsman benoemd te worden, die de Consument helpt de klacht tot op de bodem uit te zoeken en rijp te maken voor geschilfase (indien geen schikking mogelijk blijkt). De Geschillencommissie kan dan onafhankelijk oordelen over de feiten, zoals in Ombudsfase vastgesteld. Ook dient die Commissie zich in die fase te houden aan de wettelijke motiveringsplicht, in plaats van te shoppen in de aangevoerde argumenten.

In de vacature wordt nu een deeltijd Ombudsman benoemd, die voor de andere helft optreedt als Voorzitter van de Geschillencommissie. Dergelijke dubbelfuncties dienen wettelijk verboden te worden.

Als gevolg van het huidige bij KiFiD ontstane moeras komen er ook voorlopig geen richtinggevende uitspraken. Die zouden voor het grootste deel gebaseerd worden op “mijn” 12 (+23) voorbeeldzaken. De Geschillencommissie heeft echter inmiddels betrokken consumenten het recht ontnomen om commentaar te leveren op de uitspraak van het Europese Hof en twee eerdere uitspraken van de Commissie van Beroep. Hoewel de nu scheidend voorzitter Du Perron hen daartoe wel had uitgenodigd. De Consumenten zijn dus nu aangewezen op hoger beroep (in appel bij de Commissie van Beroep). De gewenste jurisprudentie laat dus nog wel een half jaartje op zich wachten. Inmiddels heeft de Commissie van Beroep in de zaak tegen Achmea (met de bekende heer Tiesinga als belangenbehartiger van consument) haar tanden laten zien en de richting aangegeven waarin haar uitspraken over vergelijkbare gevallen zich zullen bewegen.

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".