AFM komt met oorvijg uit de hoek

Dan hoor je het ook nog weer eens van een ander: “Bij hersteladvies gelden dezelfde adviesregels als voor ieder ander advies over impactvolle financiële producten.

Bron: AFM Nieuwsbrief 2 februari 2016 voor adviseurs en bemiddelaars.

En dan die incompetente intermediairs, ook van grote bureaus zoals Meeus, maar doorgaan ‘activering’ voor hersteladvies te verslijten en zich te beperken tot risicoprofiel-vragenlijstjes met gesloten vragen en een aansluitend telefonisch keukentafelgesprekje van 20 minuten om er maar vanaf te zijn!

Zie ook de eerdere berichten die gewijd zijn aan het onderwerp falende hersteladvisering.

AFM is kennelijk ook teruggekomen van het eerder gedogen van een fictie.

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".