Nieuwsbericht augustus 2014

De 138 klachten waarvan in onderstaand persbericht sprake is, zijn alle ingediend met hulp van woekerprofi (woekerprofi heeft de klachtomschrijvingen en daarop volgende processtukken geschreven, waarbij gedupeerden zelf verantwoordelijk blijven voor de eindredactie; slechts in een paar gevallen treedt woekerprofi op als gemachtigde namens gedupeerde).

In september 2014 vindt een serie hoorzittingen plaats waarin deze klachten stuk voor stuk mondeling behandeld worden. Uitspraken volgen een paar maanden daarna. In een zeer speciale zaak wordt gewacht op een uitspraak in hoger beroep; woekerprofi heeft voor die zaak het beroepsschrift geschreven en het woord gevoerd tijdens de mondelinge behandeling op 14 april 2014 (meer nieuws daarover zodra de uitspraak bekend wordt).

 

Kifid begrijpt zorgen van Consumentenbond over tijdrovende behandeling van ‘woekerpolisklachten’

02 april 2014

Kifid begrijpt zorgen van Consumentenbond over tijdrovende  behandeling van ‘woekerpolisklachten’
Den Haag – 2 april 2014. De zorgen van de Consumentenbond over de tijdrovende behandeling van de zogenoemde woekerpolisklachten worden door Kifid gedeeld.
Edgar du Perron, voorziter Geschillencommissie: ‘Wij stellen alles in het werk om deze vaak complexe klachten de zorgvuldige behandeling te geven die ze verdienen. Daarbij wordt vanzelfsprekend gestreefd naar redelijke beoordelingstermijnen waar de Consumentenbond nu terecht aandacht voor vraagt.’
Bij het financiële klachteninstituut zijn nog 138 klachten in behandeling, die door consumenten medio 2013 met bijstand van een organisatie van deskundigen zijn ingediend. Daaronder bevinden zich tal van zaken met deels overeenkomstige problemen, zoals de vereiste transparantie voor de consument.
De Geschillencommissie heeft bedoelde problemen voor de doelmatigheid van de verdere behandeling geïnventariseerd. Dit is mede in overleg met belangenbehartigers van consumenten en verzekeraars gebeurd.  Nog deze maand bepaalt de Commissie de verdere procesorde. Commissievoorzitter Du Perron: ‘De Geschillencommissie wil met haar aanpak juist de kwaliteit en snelheid van behandeling dienen. Dubbelwerk moet je zien te voorkomen.’
Het streven is om deze klachten in de loop van 2014 vervolgens individueel af te handelen. ‘Zorgvuldigheid gaat altijd voor snelheid, dat is in het belang van mensen met klachten, de Consumentenbond en Kifid.’, zegt Du Perron.
De organisatie en het budget van Kifid zijn toegerust op het huidige klachtenvolume. Bovendien voorzien de door de minister van Financiën goedgekeurde reglementen in maatregelen voor aanvullend budget in geval van bijzondere omstandigheden.
In het eerste kwartaal van 2014 zijn 15 nieuwe ‘woekerpolisklachten’ bij Kifid binnengekomen, waarmee het totale aantal sinds eind 2010 op 735 uitkomt. Daarvan zijn tot nu toe 574 zaken afgehandeld. De ‘woekerpolisklachten’ bij Kifid staan los van de aanhangige zaken bij de Rechtspraak en de collectieve acties van verschillende consumentenorganisaties.
——————————————

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".