Radar besteedt maandag aandacht aan KiFiD

Centraal staat de uitspraak waarover ik 16 februari 2015 reeds berichtte.

Is het Kifid laagdrempelig genoeg?

13-04-2015

Als je een klacht hebt over een financieel product, bijvoorbeeld een woekerpolis, en je komt er niet uit met de bank of de verzekeraar dan kan je naar het Kifid stappen om een dure en lange procedure bij de rechtbank te voorkomen. De vraag is of het Kifid laagdrempelig genoeg is. Als je tegenover een vermogende financiële instantie staat, red je het dan wel als ‘kleine’ consument?

Leg je een klacht neer bij het Kifid, dan beoordelen de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep of deze terecht is. De commissies kunnen bijvoorbeeld een schadevergoeding toekennen. Dit zou een laagdrempelige manier moeten zijn om je gelijk te halen.

Verder heeft het Kifid onlangs een uitspraak gedaan over een woekerpolis, terwijl alle uitspraken zouden worden opgeschort totdat een belangrijke uitspraak van het Europese Hof is gedaan. Ook stelt het Kifid dat de compensatieregeling zoals die is afgesproken met de stichtingen voldoende is, maar klopt dat wel? Maandag in Radar: de haken en ogen van een recente uitspraak van het Kifid.

Uitzending gemist?

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".