WANTROUWEN WEGENS WOEKERPOLISSEN BLIJFT

Het blijft de gemoederen van intermediairs bezighouden, zie VVP-online.

“Hoe kunt u mij daarvoor nu naar mijn verzekeraar sturen?! Deze heeft mij toch dat foute product verkocht!” Zo reageerde een klant bij het Nibud op de special beleggingsverzekeringen.

Tsja, dat kan goed kloppen, lees mijn eerdere berichten over gebrek aan kwaliteit van hersteladviezen. Maar interessant zijn de reacties van bepaalde intermediairs. Daarom maar even een commentaartje gepost:

Ik kan hier geen weblinks vermelden, maar die zouden veel verhelderen. Dus zelf maar even zoeken.

Om te beginnen laat het Verbond van Verzekeraars op 28 oktober 2015 in een persbericht weten dat het Verbond werkt aan de inrichting van een onafhankelijk adviesloket waar consumenten kosteloos hersteladvies kunnen krijgen (“Extra stappen…”).

Op de AFM-website is een Stappenplan Hersteladvies voor adviseurs aan te treffen, evenals leidraden als ‘Klant in beeld‘. Dus niemand moet zeuren dat ie niet weet waar een deugdelijk AFM- & WfT-conform hersteladvies aan moet voldoen. Zie artikelen 4:23 – 4:24 – 4:25 WfT en artikel 81b Besluit Gedragstoezicht voor alle zorgplichten.

Intermediairs die jarenlang doorlopende provisie hebben uitbetaald gekregen voor een wanproduct waarover ze a) in den beginne niet goed hebben geadviseerd en b) in 2007 bij het van kracht worden WfT hebben verzuimd het klantprofiel te actualiseren en te checken of het product passend was moeten niet zeuren en op de blaren zitten.

Maar intermediairs die nooit provisie hebben ontvangen kunnen niet opdraaien voor de kosten van een deugdelijk hersteladvies. Conform artikel 81b Besluit Gedragstoezicht zijn verzekeraars daarvoor aansprakelijk.

Volg ook mijn blog als woekerprofi.”

 

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".