Geschillencommissie in de fout

KiFiD meent de publiciteit te moeten zoeken met een voorlopige uitspraak, die bovendien nog eens getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

In vigerende jurisprudentie is vastgelegd (meerdere arresten van de Hoge Raad, o.a. BH2815) dat op Consument een onderzoeksplicht rust en als hem in de complexe overeenkomst iets niet duidelijk is, hij moet doorvragen. KiFiD heeft nu bepaald dat verzekeraar noch adviseur die nadere vragen behoeft te beantwoorden! Het moet anno 2016 niet gekker worden. Eerst worden woekerklachten uit het verleden afgewezen onder het mom dat Consument niet of onvoldoende heeft doorgevraagd en nu heet het dat als hij doorvraagt, hij het maar gewoon lekker zelf moet uitzoeken.

Bovendien had de AFM in de Nieuwsbrief van februari 2016 aan adviseurs hen nog eens herinnerd aan het feit dat hersteladvisering meer is dan “activering”: de volle adviesplicht conform WfT is van toepassing. Ook die waarschuwing slaat Geschillencommissie in de wind: activering blijkt nu in eens wel voldoende. Dat kan geen stand houden.

KiFiD had er dan ook verstandig aan gedaan met deze publiciteit over een quasi-uitspraak te wachten tot uitspraak in hoger beroep. Dat appel is inmiddels ingesteld. En ja, woekerprofi is de ADR-expert die in alle 4 zaken als gemachtigde optreedt.

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".