KiFiD verschuift uitspraak woekerpolissen naar Commissie van Beroep

Eerder schreef ik al dat de Geschillencommissie van KiFiD niet van plan was zich aan de instructies van de Hoge Raad te houden. In de meest recente (nog niet gepubliceerde) uitspraak wordt deze lijn doorgetrokken.

In zaken waarin woekerprofi optreedt als ADR-expert is een vaste Commissie in steeds vrijwel dezelfde samenstelling (en onder leiding van dezelfde fungerend voorzitter) van plan alle echte uitspraken naar de Commissie van Beroep te verschuiven.

De Geschillencommissie schrijft letterlijk:

De Commissie wijst, als bindend advies, de vorderingen van Consument af. Het belang van het onderhavige geschil rechtvaardigt dat op grond van artikel 43.1 van het Reglement van de Commissie in verband met artikel 5.6 van het Reglement van de Commissie van Beroep zowel voor Consument als Aangeslotene beroep open staat tegen de hierna verwoorde beslissing van de Commissie ongeacht of wordt voldaan aan de vereisten van artikel 5 leden 1 en 3 van het Reglement van de Commissie van Beroep.

Kortom: het eindspel van de woekerpolisaffaire is verplaatst naar de Commissie van Beroep. Appelzaken tegen Nationale Nederlanden en ABN AMRO dienen in oktober van dit jaar, daar komt nu een zaak tegen ASR bij. Dat het hierbij ging om een Falcon-polis, waarvan de Haarlemse rechter al het woekerkarakter had vastgesteld en dat er volgens de Commissie onder leiding van mr. Vink geen sprake is geweest van een woekerpolisschandaal zullen we dan ook maar niet serieus nemen. Het woord is straks aan de raadsheren van de Commissie van Beroep.

 

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".