© ANP/HH Het gerechtshof Den Haag heeft voor woekerpolisgedupeerden een positieve uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden. De verzekeraar heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. De uitspraak betekent …

Woekerpolis.nl claimt winst in zaak tegen NN: ’Zicht op compensatie’ Lees meer »

De zitting van gisteren ging uiteindelijk over deze hamvraag. Aan de orde was de vraag of de risicopremie-bedingen die tot een negatief hefboomeffect kunnen leiden een ‘onredelijk bezwarend’ karakter hebben (conform de Europese richtlijn dus ‘oneerlijk’ zijn en dus buiten …

Gaat Commissie van Beroep Europees recht schenden? Dat is de vraag. Lees meer »

Zitting in Hoger Beroep van vandaag. Aangeslotene zag af van verweer. Bij het ontbreken van verweerschrift (!) ging het gesprek nog maar eigenlijk over 1 topic: nu vaststaat dat Bernisse Consultancy in 2004 zijn zorgplicht heeft geschonden (hoe haal je …

In hoeverre loopt aansprakelijkheid voor eerdere adviesfouten mee met overdracht portefeuillerechten? Lees meer »

Vandaag 7 april 2022 was de dag dat maar liefst 6 dossiers over de Waerdye-verzekering in hoger beroep werden behandeld. De advocaat van ASR – Sjoerd Meijer van NautaDutilh – gooide maar meteen zijn kaarten op tafel: de uitspraken van …

Commissie van Beroep voor de Waerdye-keuze: erkennen we in eerdere uitspraken kapitale fouten gemaakt te hebben of gooien we rustig de geloofwaardigheid van KiFiD te grabbel? Lees meer »

Of laat de Commissie van Beroep – bij zelfverklaard gebrek aan deskundigheid over beleggingsverzekeringen van het type “universal life” – het over aan de rechter om hen een tik op de vingers te geven? Consument had in dit geval eerst …

Durft KiFiD zich duidelijk uit te spreken over de adviesaansprakelijkheid van tussenpersonen? Lees meer »

Hieronder volgt wat uitleg. Waar het om draait is de vraag wat de verzekeringsadviseur eind jaren ’90 moest en kon begrijpen van het “algoritme” waarmee de overlijdensrisicopremie werd berekend en als een ingebakken “opvreter” de belegde poliswaarde uitholde. En zelfs …

Voltallige Commissie van Beroep “gewraakt” wegens gebrek aan deskundigheid Lees meer »