De Geschillencommissie heeft eind maart een paar uitspraken gedaan, waaronder een zaak tegen ABN AMRO waarin ik optrad als ADR-expert. Ook voor die uitspraak geldt nog steeds wat ik al op 11 februari schreef: dat de Geschillencommissie zich niet houdt aan …

ABN AMRO gaat in hoger beroep tegen bindende toewijzing klacht Meegroeiverzekering Lees meer »

In 2009 heeft de Hoge Raad instructies gegeven hoe door rechtsprekende instanties moet worden omgegaan met het toekennen van schadeloosstelling aan gedupeerden van complexe financiële producten. Het mochten alleen geen instructies heten, maar een handreiking. “Niettemin zal de Hoge Raad (……) met …

KiFiD houdt zich niet aan ‘handreiking’ van Hoge Raad Lees meer »

Aan monitoring geen gebrek in dit land, de blaadjes vallen weer, dus het zoveelste “nazorg”-rapport van AFM over “woekerpolissen en hoe kom je er van af”. Zoals aangekondigd met extra aandacht voor de kwaliteit van hersteladvisering. Wat kennelijk bij de beleidsmakers …

AFM bevestigt dat kwaliteit hersteladvies onder de maat blijft Lees meer »